Människan - den viktigaste resursen

För ett företag är människan det viktigaste kapitalet och då tänker vi att det är värdefullt att ta väl hand om sina medarbetares hälsa och stimulera engagemang.

EatMoveLive erbjuder tjänster som skapar möjlighet till ökad fysiska, mental och social hälsa. En styrka som vi har är att inspirera tryggt, medvetet och öppet och på så sätt bidra till att människor vågar växa och möta obehag. Målet med tjänsterna vi erbjuder är en friskare arbetsplats, tryggt ledarskap och ett sundare arbetsklimat.

 

”Det räcker inte att vara kompetent och motiverad. Det gäller även att ha ett visst mått av hälsa och välbefinnande för att orka arbeta år ut och år in.”

Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande tjänster

På er arbetsplats – organisation/grupp/individnivå

Välj en fristående föreläsning, kanske koppla ihop det med tillhörande praktik.
Låt oss samtalas och skapa ett upplägg som passar er.

 

Program

För ledare:
Hälsofrämjande ledarskap, ett tryggt, medvetet och autentiskt ledarskap
För medarbetare:

 • Egenhälsa fysiskt, mentalt och socialt i fokus
 • Mental resiliance

Föreläsningar

 • Kroppen som resurs, en självvänlig röst
 • Mental resiliance – Äga eller ägas?
 • Mindfulness, heartfulness – vad är, varför och hur?
 • Fysisk rörelse och mental hälsa – koppling mellan kropp och huvud

Kropp och mind aktiviteter

 • Bodyfulness/MindFulness
 • Yoga
 • Fysisk rörelse

Hälsoinspirerad konferens/kick-off/hälsodag

 • A day off
 • Hälsodag
 • Föreläsning
 • Aktiviteter

Installation av funktionella företagsgym

EatMoveLive hjälper gärna till att inreda ert företagsgym i samarbete med ELEIKO.

Boll som skrivbordsstol

Boll som skrivbordsstol – för ett aktivt sittande.
Återförsäljare av bollar som alternativ till skrivbordsstol.

Se ovanstående tjänster som förslag, vi anpassar alltid efter era behov och önskemål. Vi inleder med ett möte, en hälsoinventering av nuläget och kikar på önskat läge, därefter gör vi ett förslag på strategi och handlingsplan.

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...