Kroppen som resurs,
en självvänlig röst

 

NYTT – privat mottagning öppnar i Maj 2024. Se adress under kontakt. 

 

 

Vi lever i en modern tid i en omodern kropp och det utmanar oss. Vi har skapat ett samhälle och ideal som har kört förbi vår natur och ursprungliga rytm. Vi lever mer ifrån huvudet och via utsidan på vår kropp. EatMoveLive guidar tillbaka till kroppen och kroppens insida. Genom ökad kunskap och medvetenhet om hur vår kropp, vårt nervsystem, våra känslor och vårt mind fungerar så kan det bli enklare att navigera i vardagen. Tillsammans skapar vi utifrån dina/era behov.

 

Med mod att stanna upp och luta sig inåt,

Välkommen

 

PRIVATPERSONFÖRETAG

Önskar du skapa en vänligare relation till din kropp, förstå den bättre och öka tillit och trygghet till den?

Hitta en självvänlig röst som stöttar, tröstar, håller och ger kraft?

Förebygga ohälsa, skapa sunda vanor och hitta långsiktigt hjälpsamma strategier för att möta livets utmaningar?

Frågor som vi arbetar med i såväl privat session som grupp / föreläsning / utbildning / WS

 

Några intressanta och läsvärda artiklar …

Kroppen behövs inom psykiatrin

“Visst har hon saker att säga om traumaanpassad yoga och bristen på fysioterapi inom psykiatrin. Men själva epicentret i Stina G Dahans berättelse är resan från prestation till tillit, från yta till djup. Hemkomsten till kroppen.”

Så blir du bättre på att lyssna på kroppen

I samband med en föreläsning på WTC, Malmö – Kroppen som resurs skrevs en artikel. Den delas här;

Det tål att sägas om och om igen: vi måste bli bättre på att lyssna på våra kroppar! Det är lätt att falla för höga krav från omvärlden och sig själv och bara köra på i livet – trots att kroppen börjar protestera. Hur gör vi för att bli bättre på att lyssna på kroppen och inte ge efter för orimliga prestationskrav?

Kroppen - En viktig resurs

Ätstörning är en komplex sjukdom och kroppen, där kriget utspelar sig, missas ofta. Fysioterapeuten Stina Dahan tycker att drabbade bör möta en vård som erbjuder individuellt anpassad behandling, en vård med helhetsperspektiv. 

– I behandlingen har kroppen inte lika hög status som huvudet. Kroppsarbetet handlar om att bli bekväm i sin egen kropp, att bygga en vänskaplig relation med den, någon jag vill väl. 

Kroppsbaserat stöd efter trauma

I länken beskriver jag hur jag arbetar med kroppen som resurs. Deltagare i panel på Rise-dagen 2021. 

Tid – 1:45:20
Panel för kroppsbaserat stöd efter trauma

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

 

samarbetar med

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...