MY ACT is SElf-compassion

Mindfulness, Yoga, ACT, Somatic Experiencing (SE) & Self-compassion

Metoder

  • Leg. Fysioterapeut Lund 2001

ACT & Livskompassen, Mindfulness, Mindful Self-Compassion/CFT är metoder som jag fördjupat mig inom.
De senaste åren har jag även utbildat mig inom trauma med fokus på kroppen. 

Somatic Experiencing® – SE

Somatic Experiencing® är en traumabehandlingsmetod som praktiseras över hela världen av utbildade psykologer, psykiatriker, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykoterapeuter samt andra kroppsterapeuter. I dagligt tal kallas denna formen av behandling för SE-metoden, en psykosomatisk behandlingsmetod Terapimetod handlar om att minska och upplösa efterverkningar av trauma (också kallat posttraumatisk stress eller PTSD). Terapin sker huvudsakligen genom samtal där särskilt fokus läggs på kroppsliga förnimmelser och reaktioner. Genom SE kan fysiska spänningar och låsta reaktioner lösas upp. När kroppen får denna möjlighet och den tid som behövs aktiveras dess inneboende förmåga till läkning, precis som kroppen läker fysiska sår om den inte hindras. Metoden innebär en balansering av nervsystemet på flera nivåer vilket leder till bättre balans i känsloliv och möjlighet till större inre trygghet och förbättrad livskvalitet.

Forskning & Ursprung
Behandlingsmetoden har utvecklats av Peter Levine, PhD i psykologi & medicinsk biofysiologi, som har forskat och arbetat med stress och trauma under de senaste 40 åren. Levine grundar sin metod på iakttagelsen att djur i vilt tillstånd inte blir traumatiserade.
Under utvecklingen av denna behandlingsmetod har Levine samarbetat med andra forskare som Bessel van der Kolk, Robert Scaer och Stephen Porges.

Nyfiken? Du hittar mer info på:
https://traumahealing.org/about/

 

Traumaanpassad yoga Sverige® – TAY

Yoga påverkar nervsystemet, klasserna anpassas för att inte riskera förvärrade symptom vid PTSD och andra psykiatriska diagnoser. Metoden syftar inte att fungera som behandlande, men kan fungera som symptomlindring genom att deltagarna får lära sig gynnsamma metoder för hantering av stressrelaterad problematik så som ångestsymptom, sömnproblematik och även depressiva tillstånd.

Finns idag bland annat inom Rättspsykiatrin, Statens institutionsstyrelse- Region Väst, Tian gruppen, Humanas HVB-hem samt organisationer och institutioner som arbetar med traumabehandling. Örebro, Barn och ungdomspsykiatri är under utbildning.

Forskning och ursprung
Josefin Wikström har tagit metoden till Sverige. Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga som komplementär behandling. Metoderna baseras även på svenska kontrollerade randomiserade forskningsstudien på yogans effekter i anstaltsmiljö som påvisade att efter tio veckors yoga, nittio minuter en dag i veckan var deltagarna mindre stressade, sov bättre, hade ett ökat psykiskt och känslomässigt välbefinnande, var mindre aggressiva, rapporterade mindre självskadebeteende och antisocialt beteende samt presterade bättre på datoriserade uppmärksamhets- och impulsivitetstest. (Kerekes, Sfendla 2016, 2018)

 

Nyfiken? Du hittar mer info på:
https://www.traumaanpassadyoga.com

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...