Program som får individen att komma ihåg sin kraft.

 

 

 

 

Mental resiliance

– Kroppen som resurs en självvänlig röst

Ett program där hållbar mentalt är i fokus, bygger på Mindfulness, ACT, Self-Compassion och bodyfulness – bottom-up strategier.

Förslag på upplägg: Första träffen är en teoretisk föreläsning och resterande träffar är praktik med olika tema. Totalt 6 träffar. Föreläsning 60 – 90 minuter

I denna föreläsning kommer vi att ta upp teorin bakom ”träningsträffarna”. Vi kommer att prata om hjärnans olika nätverk för att få en ökad förståelse för hur den fungerar och var i hjärnan vi befinner oss i olika sammanhang, vi kommer att prata om vårt nervsystem (ANS), emotioner och om vårt andetag.

Praktik 60 minuter, 5 träffar – CheckIn
Denna timme stannar vi upp en stund och är närvarande i vara och låter göra få en paus. Vi kommer att träna olika ”tekniker” för att bli mer medvetna om vad det är som styr oss och hur vi kan äga våra val och beteende allt mer. Vi kommer att arbeta med mental återhämtning, mental alerthet och att observera vårt sinne och kropp. Varje träff har ett eget tema.

Finns det önskemål om annat upplägg och innehåll gällande egenhälsa fysiskt, mentalt och socialt så samskapar jag gärna utifrån era behov. 

 

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...