Program som får individen att komma ihåg.

EatMoveLive erbjuder program för både ledare och medarbetare.

 

För ledare:

Hälsofrämjande ledarskap, ett tryggt, medvetet och autentiskt ledarskap

Ledarutvecklingsprogram – med människans behov fysisk, mentalt och socialt i fokus. Vi börjar med självledarskapet.
Upplägget – hur många gånger, hur lång tid varje träff är samtalar vi om tillsammans.

 

För medarbetare:

Egenhälsa fysiskt, mentalt och socialt i fokus

Upplägget – hur många gånger, hur lång tid varje träff är samtalar vi om tillsammans.

 

För medarbetare:

Mental resiliance

– Kroppen som resurs en självvänlig röst

Ett program där hållbar mentalt är i fokus, bygger på Mindfulness, ACT, Self-Compassion och bodyfulness – bottom-up strategier.

Förslag på upplägg: Första träffen är en teoretisk föreläsning och resterande träffar är praktik med olika tema. Totalt 6 träffar. Föreläsning 60 – 90 minuter

I denna föreläsning kommer vi att ta upp teorin bakom ”träningsträffarna”. Vi kommer att prata om hjärnans olika nätverk för att få en ökad förståelse för hur den fungerar och var i hjärnan vi befinner oss i olika sammanhang, vi kommer att prata om vårt nervsystem (ANS), emotioner och om vårt andetag.

Praktik 60 minuter, 5 träffar – CheckIn
Denna timme stannar vi upp en stund och är närvarande i vara och låter göra få en paus. Vi kommer att träna olika ”tekniker” för att bli mer medvetna om vad det är som styr oss och hur vi kan äga våra val och beteende allt mer. Vi kommer att arbeta med mental återhämtning, mental alerthet och att observera vårt sinne och kropp. Varje träff har ett eget tema.

Blinkfyrars erfarenhet av utbildning i Hälsofrämjande ledarskap – ett tryggt och medvetet ledarskap med mänskliga behov i fokus via EatMoveLive.

Jag har alltid strävat efter att föra in mjuka värden i företaget och att hitta drivkrafter som inte bara räknas i siffror. Jag har lätt att göra det för egen räkning, men har haft svårare att göra en förändring för hela företaget som är bestående.

Anledningen till att jag bestämde mig för att ta extern hjälp nu är att trots de ansträngningar jag gör, så råkar vi varje år ut för att någon eller några av våra medarbetare ”blir utbrända” och det är inte acceptabelt. Jag fick kontakt med Stina via yogan och fastnade för Stinas förmåga att verbalt kunna beskriva vardagsutmaningar på ett precist och insiktsfullt sätt, vilket fick mig att förstå att hon besitter stor kunskap inom det hälsofrämjande området.

Jag beskrev min ambition att skapa en arbetsmiljö som skall skapa glad och friska medarbetare och Stina föreslog ett program på 6 träffar à 3 timmar för hela ledningsgruppen (9 personer).

 Det vi har fått med oss från våra träffar under hösten är:

– det befriande i fysisk aktivitet (varje pass, startar med 45 min utomhusfys, gärna med ”lekfulla” inslag).

– hur viktigt det är med stillhet i vardagen. Med övning kan alla koppla bort omvärlden, trots att det är mycket som pockar på uppmärksamhet. Genom att göra detta gemensamt i grupp, tar man bort lite av flummigheten av att ”meditera” eller kanske till och med omfamnar flummigheten.

–  efter fysisk aktivitet och avkoppling har varje träff ett tema där vi får fakta och möjlighet till diskussion. Fakta är väldigt viktigt för vissa personer, diskussionerna är väldigt viktiga för att svetsa samman gruppen.

– under fakta-delen av våra träffar har vi också fått ett antal verktyg som hjälper oss att ta med våra kunskaper in i vardagen, så att man verkligen får igång processen med att förändra det som man vill jobba med för alla anställda, t ex så har jag gjort en ”sinnesstämnings-kalender” till medarbetarna, för att få förståelse för hur man undviker onödiga konflikter, vi har även anammat en mall för ”medvetet lärande”, som vi har kombinerat med vårt förbättringsarbete/LEAN samt för uppföljning av vår daglig promenad.

Listan kan fyllas på med de handgripliga tips och verktyg som vi har med oss i bagaget och som vi nu skall sprida vidare i organisationen. Avslutningsvis kan jag säga att efter utbildningen är vi alla överens om att vårt mål är att skapa en arbetsmiljö som ger mer energi än den tar, vi skall vara piggare på fredag eftermiddag än på måndag morgon!

Jag kan varmt rekommendera denna utbildning.”

Jonas Lindvall

AB BLINKFYRAR

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...