Hälsoinspirerad konferens/kick off

Bjud de anställda på ökad hälsokompetens med en föreläsning och/eller aktivitet. Vår erfarenhet av de fysiska aktiviteterna är att titlar blir oviktiga och skrattet blir en förlösande ingrediens, härliga minnen skapas och teamet blir tajtare.

A day off

I några timmar tar vi en paus och inspireras i återhämtning och ökad medvetenhet. Timmarna tillsammans utforskar ovana och ibland okända talanger som att sluta ögonen och observera vad som pågår i vår kropp och sinne. Teori och praktik blandat. Syftet är att lyfta fokus på värdet av att ta hand om vår mentala hygien och att vara integrerad i vår kropp. Färdigheter som spiller över till vårt sätt att arbeta, möta kollegor, möta utmaningar/förändringar och högst på prioriteringslistan hur vi tar hand om oss själva.

Hälsodag

Heldag med egenhälsa, gruppens hälsa och organisationen hälsa i fokus. Fysisk aktivitet, mental återhämtning – både teori och praktik. Vi skapar schemat tillsammans.

Föreläsning

Föreläsningar som skapar tid för eftertanke och reflektion i utvalt ämne och ger ett värdefullt underlag för fortsatt dialog och hälsostrategiarbete i företaget.

De innehåller coachande inslag vilket gör att deltagarna kommer närmre sina egna förmågor till förändring. Stina levererar en stund som pekar hemåt, speglar nuläget och inspirerar till insikt och vidareutveckling.

Aktivitet

Yoga, anpassat efter er

Mindfulness/bodyfulness, anpassat efter er.

LÄS MER

Skogsbad eller Shinrin-yokuShinrin betyder skog och yoku betyder bad och innebär att bada i skogsatmosfären, att knyta an till skogen via alla sina sinnen – lukt, hörsel, känsel, syn, smak. Det är en kombination av medveten närvaro, andlighet och natur.

Utövas långsamt så vi hinner med att närvara med våra sinnen, vi går en kortare sträcka på längre tid. Det handlar om att sakta in, prestigelös närvaro och öppenhet för det naturen presenterar. När vi går långsamt genom skogen med öppna sinnen kan vi enklare komma in i naturens rytm. Vi utövar det mestadels i tystnad, stannar upp, förundras och lägger märke till detaljer.

Finns andra önskemål gällande hälsoinspirerande inslag så är frågan välkommen.

Vi är öppna för idéer och skräddarsyr gärna ett upplägg för ditt företag.

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...