Människan - den viktigaste resursen

För ett företag är människan det viktigaste kapitalet och då tänker vi att det är värdefullt att ta väl hand om sina medarbetares hälsa.

EatMoveLive erbjuder tjänster som skapar möjlighet till ökad fysisk, mental och social hälsa. En styrka som vi har är att inspirera tryggt, medvetet och öppet och på så sätt bidra till att människor vågar växa och möta obehag. Målet med tjänsterna vi erbjuder är en friskare arbetsplats, tryggt ledarskap och ett sundare arbetsklimat.

 

”Det räcker inte att vara kompetent och motiverad. Det gäller även att ha ett visst mått av hälsa och välbefinnande för att orka arbeta år ut och år in.”

Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande tjänster

På er arbetsplats – organisation/grupp/individnivå

Välj en fristående föreläsning, kanske koppla ihop det med tillhörande praktik.
Låt oss samtalas och skapa ett upplägg som passar er.

 

Föreläsningar

 • Kroppen som resurs, en självvänlig röst
 • Mental resiliance – Äga eller ägas?
 • Mindfulness, heartfulness – vad är, varför och hur?
 • Fysisk rörelse och mental hälsa – koppling mellan kropp och huvud

Program

 • Egenhälsa fysiskt, mentalt och socialt i fokus
 • Mental resiliance
 • Strategier för stresshantering

Kropp och mind aktiviteter

 • Yoga
 • Mindfulness/Bodyfulness
 • Skogsbad

Hälsoinspirerad konferens/kick-off/hälsodag

 • A day off
 • Hälsodag
 • Föreläsning
 • Aktiviteter

Se ovanstående tjänster som förslag, vi anpassar alltid efter era behov och önskemål. Vi inleder med ett möte, en hälsoinventering av nuläget och kikar på önskat läge, därefter gör vi ett förslag på strategi och handlingsplan.

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...