Grunden i mitt arbete är att komma åt önskade, självvänliga beteendeförändringar genom att använda kroppen som en resurs. Det finns olika sätt att arbeta med psykisk ohälsa, det vanligaste är uppifrån via samtal (top down) och medicinering.
Att använda kroppen som resurs (bottom up) är inte lika vanligt. Kroppsbaserade interventioner har fått växande stöd och evidens inom hälso- och sjukvård för klienter med olika psykiatriska svårigheter så som trauma, ångest, depression och PTSD.
Att arbeta via kroppen kan vara ett komplement till annan behandling. Att arbeta via kroppen är en kompetent och långsiktig metod, dessutom bär kroppen på vår historia och det kan ta sig i uttryck i kroppsliga symtom/syndrom. Huvud och kropp sitter ihop och påverkar varandra, nyare grundforskning visar tydligt på samspel mellan kropp och kognition. I den bästa av världar arbetar vi med både och… 

Between the stimulus and the response there is a space, and in that space is your power and freedom” 

Viktor Frankl

Vi arbetar med spacet – mellanrummet mellan impuls och handling och att lära sig höra/tolka tidiga signaler som kan hjälpa oss undvika att ta till destruktiva beteende.

Hur kan jag bidra och med vad?

Fysioterapi

Mental hälsa

Fysioterapi

Ätstörning

Metoder

Närstående

Värdefullt att känna till
EatMoveLive är en fristående, privat mottagning för fysisk och mental hälsa.                                                                                              

Tjänsterna som erbjuds ingår inte i allmänna hälso- och sjukvårdsystemet och således gäller inte högkostnadskort.
Ingen remiss behövs.
Tjänsterna är GDPR säkrade, journalbokförs och utförs med tystnadsplikt.

 

Priser: En session är 60 minuter och kostar 850 kr. En session kan vara kortare eller längre, vi gör upp det tillsammans.                              Fysioterapeutisk insats är ej momspliktig tjänst

Avbokning: Allt kan hända och det är okej att avboka fram till dagen innan bokat besök.                                                                                                       Avbokning samma dag debiteras med 50%, uteblivit besök debiteras med 100%

Tar emot från 18 år. Är du yngre än 18 år görs en bedömning vid första besöket för att säker vård ska kunna erbjudas. 

I länken beskriver jag hur jag arbetar med kroppen som resurs. Deltagare i panel på Rise-dagen 2021. Rise– Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

https://vimeo.com/626605317

Tid – 1:45:20, Panel för kroppsbaserat stöd efter trauma

 

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...