“ The Success of yoga does not lie in the ability to perform postures, but how it positively changes the way we live our life and our relationship”

– TKV Desikachar

 

På gång?

Här kommer allmänna yogaaktiviter att marknadsföras.

Yoga på företaget & i skolan

  • I samband med konferens
  • I samband med hälsodag på arbetet
  • Enstaka klass eller en stående tid för Yoga på ert företag/skola

Individuell yoga

(yoga eller traumaanpassad yoga)

Det finns möjlighet att fördjupa sig i sin yogapraktik genom att få en individuell guidning. Kanske vill du veta mer om hur du kan använda yoga i andra delar av ditt liv, hur du ska anpassa yogapositionerna efter din unika kropp eller kanske bara få en djupare, bredare och personligare kontakt med yogan.

Kanske handlar det om stressreducering och ökad affektreglering via kroppen – traumaanpassad yoga

Tillsammans lägger vi upp en plan för träffen/träffarnas innehåll, i samtalet tar vi ut riktningen för att närma oss dina önskemål och anpassar utövandet till din kropps behov, förmåga och nervsystem.

 

Traumaanpassad yoga, sluten grupp/specifik målgrupp

I samband med annan behandling, internat, behandlingshem, institutioner.

Denna yogaform bygger på beprövade kroppsbaserade metoder som kan bidra till symptomlindring, ökad affektreglering, reducera muskelspänningar, stärka nervsystemet och livskraften. Guidningen bygger på traumaanpassad metodik med målet att erbjuda en trygg och stressreducerande stund.

Yogalärarutbildning 

inom Hatha (100h), Vinyasa (200h), Mediyoga (100h), Yin, Restorative (150h) & Yogans filosofi (100h), Traumaanpassad yoga pågående (300h), YogaNidra (30h), Yoga för ätstörningar.

Pris för individuell Traumaanpassad yoga 1h

1 gång 750 kr inkl. moms
5 gånger 3500 kr inkl. moms
10 gånger 6500 kr inkl. moms

Avbokning: Allt kan hända och det är okej att avboka fram till dagen innan bokat besök. Samma dag debiteras med 50%, uteblivit besök debiteras med 100%

Tacksam för att få bidra:

På YogaGames Malmö med föreläsningar

Med fördjupning på följande yogalärarutbildningar:

Traumaanpassad yoga (Josefin Wikström) – yoga och ätstörningar
https://www.traumaanpassadyoga.com

YinYoga steg 1 och 2 (Studio Frid/Ewa Hagert)  – Mindfulness/ Compassion
https://www.studiofrid.se/yin-yoga-grundutbildning-steg-1/
https://www.studiofrid.se/yin-yoga-grundutbildning-steg-2/

SLH Återhämtningsyoga (Soulful Living) – Kroppen som resurs, anatomi, hållbar yoga, andningsfysiologi
https://www.soulfulliving.se/kurser/diplomerad-yogalarare-i-slh-aterhamtningsyoga/

Erbjuder klasser på:

Håller just nu inga öppna yogaklasser på någon studio.

BodyRelease

en popup klass på olika studios.
En stund då kroppen får röra sig fritt och göra av med ev spänningar

I vår tid blir kroppen allt mer paketerad och de spontana rörelserna bli färre i vår vardag, framför allt för oss vuxna. När vi väl ägnar oss åt rörelse så är den ofta styrd och koreograferad.

Kroppen har också ett språk men inte som mindet – kroppen pratar med förnimmelser och rörelse. Denna afton är kroppens afton, den får tala på sitt sätt och spontant och intuitivt röra sig till musik. Inte i takt, inte för någon annans skull, inte snyggt utan frigörande…fritt från mindets förslag. Vi rör oss bottom up – från kroppen till vårt mind.

Vi inleder med att göra oss trygga i rummet och i gruppen sedan låter vi kroppen få röra sig fritt till olika rytmer. Vi avslutar med en stunds stillhet för att ge kroppen en möjlighet att smälta vad den varit med om.

Ingen förkunskap krävs, kroppen vet, vi behöver bara överlämna oss. Vi gör det tillsammans fast var för sig. Ingen prestation, inget är rätt eller fel, du lyssnar och följer din inre rytm och visdom.

“If you feel something calling you to dance, please refuse worry about whether you are good enough. Just do it!”

 

YogaSati (by EML) betyder

Yoga – Yuj = att lägga samman, att förena – när kropp, själ och sinne är på samma ställe då uppstår yoga.

Sati = Att komma ihåg – Medveten uppmärksamhet på Nuet, på vad som händer i kroppen, i sinnet och i omgivningen

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...