Trauma och vårt Autonoma nervsystem

 

Artiklar och klipp

Pendulering – Somatic Experiencing SE

https://www.youtube.com/watch?v=LiXOMLoDm68
https://www.youtube.com/watch?v=4Wbo1LPx-e8

Beroende – Gabor mate
https://www.youtube.com/watch?v=BVg2bfqblGI&t=429s
https://www.youtube.com/watch?v=5uhwZmtXO7Y

Dokumentär av Gabor Maté om trauma
The wisdom of trauma
https://thewisdomoftrauma.com

Bessel van del Kolk – kroppen håller räkning
https://www.youtube.com/watch?v=BJfmfkDQb14
https://www.youtube.com/watch?v=MmKfzbHzm_s&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=ZoZT8-HqI64

ACE
https://www.youtube.com/watch?v=P04FQDKsfPk

Stina delaktig på RISEdagen 2021
RISE, en stödorganisation för de som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen

https://rise-sverige.se

https://vimeo.com/626605317

Tid – 1:45:20, Panel för kroppsbaserat stöd efter trauma

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...