Mötet kommer att handla om

– Att själv vara den som är viktigast för en stund.

Närstående

  Du är också viktig och du är inte ensam

  Vi är många som drabbas när någon nära är i en kris. Som anhörig är det lätt att glömma sig själv, sina egna behov och att ta hand om sig. Ibland vill inte den drabbade ta emot eller söka hjälp. Du kan alltid själv söka hjälp för dig.

  Närstående är en viktig del i teamet för tillfrisknandet men kan också ibland kännas som en alldeles för stor och omöjlig uppgift. Närstående – föräldrar, syskon, partners, barn, vänner bär ofta på en stor oro, maktlöshet, uppgivenhet, frustration och förtvivlan. Att få hjälp med sin egen insida, sina egna processer, känslor/tankar och att komma i kontakt med sina egna behov är värdefullt, avlastande och påfyllande. På lång sikt kan det vara avgörande för ens eget mående.

  De metoder som jag arbetar med handlar om att minska stressen i vårt egna system, att väcka den självvänliga rösten och komma ihåg att jag är också väredefull. Genom att arbeta med sig själv kan vi bli en inspirerande förebild och visa hur viktigt det är att prioritera sig själv ta hand om sig långsiktigt. Vi kan också bli en stadigare ”klippa” att luta sig emot när ens anhörig behöver stöd, vara medveten om när jag regerar, dras in i sjukdomens manipulering, ökad medveten om det oundvikliga medberoendet, sätta gränser som är hjälpsamma för alla inblandade. Svårt och tufft men möjligt…

  Vi tar ett inledande möte för att se om något av det jag erbjuder kan underlätta för att ge kraft, stöd och återhämtning.

  Kroppen som resurs, en självvänlig röst...