Värdefulla kontakter

 

Kulan IC, centrum för idrottsmedicin
www.kulanic.se

SONA Connect, behandlings- och utbildnings­center för missbruk/­beroende
www.sonaconnect.se

Traumaanpassad Yoga och rörelse Sverige www.traumaanpassadyoga.com

Studio Frid, Yoga och Pilates i Malmö                        www.studiofrid.se

Soulful Living, utbildar inom stress och återhämtning www.soulfulliving.se

Spirio, sorgbearbetning, Susanne Nilsson
www.spirio.se

Stiftelsen Humlamaden Grön Rehab
www.humlamaden.com
På Humlamaden har det i 20 år bedrivits Medicinsk Naturunderstödd Terapi (MNT), förebyggande och behandlande, vid psykisk ohälsa/ätstörningar.

Malin Rosén, arbetar med bl.a rehabilitering av ätstörningar. www.drivkraften.com

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...