Föreläsning som uppmuntrar självreflektion. 

De innehåller coachande inslag vilket gör att deltagarna kommer närmre sina egna förmågor till förändring. Stina levererar en stund som pekar hemåt, speglar nuläget och inspirerar till insikt och vidareutveckling.

Kroppen som resurs, en självvänlig röst

Idag lever vi många gånger som huvudfotingar och kroppen blir vår farkost. Vårt mind har fått högsta status i vår del av världen och kroppen får hänga på, ibland utan att ens bli tillfrågad. Mindet som ”kör” med oss kan ha fått en ton som är hård, pressande och kritiserande.

Denna föreläsning handlar inte om kroppens utsida och hur vi kan omforma den till rådande ideal, utan om insidan. Inspireras i att förflytta dig från att betrakta till att uppleva. Få ökad förståelse för autonom och emotionell reglering och hur vi kan arbeta bottom up för att stärka vår mentala hälsa.

Vi ger kroppen förtur i denna föreläsning, dess intelligens, förmågan att ta vår rygg och hur den kan hjälpa oss när stunden utmanar. Vi kommer även ge vårt mind en kortare stund för att öka kännedomen om ett mind som vill oss väl…

“Mind against body and the body will win”

60-120 min

Mindfulness, heartfulness – vad är, varför och hur?

 Mindfulness betyder medveten närvaro och handlar om att komma ihåg, komma ihåg att vara medvetet närvarande och vår storhet. Ofta lever vi upptagna med att fundera över det som varit eller det som komma skall och vi gör oss mindre.  Detta kan göra att vi tappar kontakten med oss själva, vår kropp och det som NU presenterar. Vi går runt med tankar som ökar upplevd stress och kroppen spänner sig som svar på tankarna. Att ha en mental närvaro och tillgång till marginaler gör att vi oftare väljer beteende som är hjälpsamma och långsiktiga. När vi bjuder in medveten närvaro blir vi bättre på att ge oss själv det vi behöver för att må bra samt att vi tidigt kan observera när vi rör oss i en riktning som inte är till gagn för oss.

Genom att utöva medveten närvaro så får du insikter i hur du tar dig fram i livet, vilken bild du har av dig själv och hur din inre röst pratar till och om dig. Mindfulness är ett förhållningssätt till livet.

Inspireras en stund i att hitta hem till ditt hem där du bor i hela ditt liv.
Utforska, var nyfiken och upplev. Allt börjar med en PAUS …

60 – 120 min

Äga eller ägas?
– Om vårt mind

Mental ergonomi, mental hygien, mental kondition, mental resiliance – oavsett vad det kallas så handlar det att bygga upp en långsiktig hållbarhet mentalt. Vi lär oss tidigt hur vi fysiskt ska ta hand om vår kropp, men få lär sig hur vi ska ta hand om vår hjärna och vår mentala hälsa långsiktigt.
Hjärnan är plastisk och därmed har vi stor möjlighet att påverka på de olika nätverk som finns och kan medvetet träna oss i större psykologisk flexibilitet. Det innebär att vi kan vara mer förberedda när livet utmanar, när arbetet utmanar, när relationer utmanar. Vi kan möta det som presenteras IRL mer närvarande, hjälpsamt och långsiktigt.

Finns det gott om tid så erbjuder jag gärna övning i samband med föreläsningen.

60 – 120 min

“You can’t stop the waves but you can learn to surf.”

Jon Kabat Zinn

Fysisk rörelse och mental hälsa- kopplingen mellan kropp och huvud

Denna stund erbjuder egenreflektion av vårt nuläge gällande fysisk rörelse och mental återhämtning. Hur kan vi skapa mer fysisk aktivitet i våra vardagliga liv och bjuda in mer återhämtning mentalt? Tänkt är att erbjuda en tillgänglighet i ämnen som fysisk aktivitet och mental återhämning som är överförbar till vardagen. Teori blandas med praktik, egenreflektion och dialog med varandra, visdom/erfarenhet och forskning inom ämnena kommer att presenteras.
Något som kommer lyftas är:

  • Nulägesrapport, var befinner vi oss fysiskt och mentalt
  • Vår fysiska kropp, dess ursprung och behov.
  • Vår hjärna, dess ursprung och behov
  • Motivation/ drivkrafter/ beteendeförändringar/ hinder
  • Enkla övningar vid skrivbordet, på golvet och i förflyttningar
  • Tillgängliga, avskalade mentala närvaro/återhämtningsövningar
  • Reflektion runt mitt nuläge och önskat läge – vad blir mina actions?
  • Delning av tidigare erfarenhet från andra arbetsplatser
  • Dialog om hur vi kan få denna stund att bli vår verklighet på vår arbetsplats, vad kan vi tillsammans göra för att påminna varandra i teamet?

Denna föreläsning har tagits fram till ett projekt – Burlöv, Kävlinge, Lomma Kommun för hållbar hälsa och hållbart arbetsliv (PEPP 2017-2019)

90 min

En föreläsning som varit en del av Lomma, Kävlinge, Burlövs stora satsning för ett hållbart arbetsliv inom PEPP-projektet 2018-2019.

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...