Lever som jag lär

För mig är det viktigt att så ofta som möjligt ”leva som jag lär”, hur ska jag annars kunna skapa förtroende och veta att det jag erbjuder fungerar?Ibland glömmer jag…mänskligt tänker jag. 

 

Om EatMoveLive & Stina

EatMoveLive Sweden AB startade jag 2011 med missionen att bidra till förbättrad folkhälsa genom att öka medvetenheten gällande våra livsval.

År 2001 blev jag klar med min fysioterapeututbildning och arbetade en period på VC och idrottsklinik men kände ganska snabbt en dragning till det friska, hälsofrämjande arbetet varav jag valde att arbeta med träning istället. Arbetade tidigare som träningsansvarig i Friskis&Svettis Malmö och är numera delaktig i Friskis&Svettis RIKS utbildningsteam samt aktiv som ledare.

EatMoveLive startade upp som ett komplement till annan företagshälsovård. Fördjupande utbildning har parallellt bedrivits inom mental hälsa, hur vår hjärna fungerar och hur beteende skapas.

 De senaste åren har även fördjupning inom trauma och kroppsbaserade metoder lagts till och psykiatrin har blivit en självklar arbetsplats. Har i några år arbetat inom slutenvård, dagvård och öppenvård för ätstörningar som fysioterapeut. Arbetar även med insatser i grupp för individer med beroende. Målet är att öka självänlighet och att se sin kropp som en resurs genom att praktisera olika bottom up strategier. Att kunna bidra med långsiktigt hjälpsamma strategier via kroppen istället för kortsiktiga, destruktiva lösningar har blivit mitt kall.

Autentisk, trygg, mod att komma ihåg vem jag är, medvetenhet och visdom inspirerar, jag tar mina steg, möter ibland inre motstånd, observerar det och fortsätter gå för jag vet att det är dit jag vill/behöver gå … även om det är nytt, ovant och okänt. Värnar om min egen praktik för välbefinnande – fysisk rörelse, yoga, meditation, natur och havsbad är vardagliga inslag. Har sedan många år en regelbunden Vipassanapraktik.

I mitt arbete är intentionen att ha ett förhållningssätt som är tryggt, kärleksfullt, varsamt, modigt och inlyssnande. Min styrka är mötet med individen, efter många års erfarenhet med arbete i olika organisationer, grupper och individer så har jag tränats i att lyssna och möta individen så nära deras verklighet som möjligt.

Nuläge?

Att lyssna till vår kropps visdom och göra den självvänliga rösten hörd. Har blivit varse om att min kropp behöver mer tid än jag ger den, en utmaning i vår tid där mycket är snabbt…

EatMoveLive

3 värdegrunder

Eat

Tidigare Eat Natural, en värdegrund som jag funderat mycket på sedan jag börjat arbeta med stört ätande och har numera landat i bara Eat. Vi lever i ett mer eller mindre ätstört samhälle så vad är hjälpsamt att förespråka när det gäller mat? Självklart är i alla fall att vi alla behöver mat för att överleva och en kost som DIN kropp mår bra av. Mat är ett grundläggande behov för fysisk och mental hälsa.

Move Natural

Jag tror på en naturlig rörelse som finns i din vardag varje dag.

Jag tror också att det är viktigt att förvalta sina medfödda funktioner – rörlighet, balans, koordination, stabilitet, styrka, kondition – för att må bra fysiskt, mentalt och själsligt.

Live your life with love

Att leva sitt eget liv och göra det med kärlek både till sig själv och andra är för mig inspirerande ord och något som jag vill bidra med i ditt liv. Kärlek handlar även om att ge plats åt det i oss som inte är perfekt och att acceptera verkligheten som den är. Existensiell hälsa och andlig hälsa är något jag vill inspirera inom och öka förståelsen för hur det är att vara människa. Tur att vi har hela livet på oss…

Utbildningar och kurser

Förkovring/handledning sker löpande

Kroppen som resurs

 • Leg.Fysioterapeut, 180 hp, Lunds Universitet
 • Svåra barndomsupplevelser 7,5hp, Lunds Universitet
 • Hälsopsykologi 7,5hp, Malmö Universitet
 • NeuroSomatisk reglering (SE, Somatic Experience) via Somatic Experience institutet Sverige (2019 – 2022)
 • BK A, 5 dagar via IBK, BK WS trauma, 3 dagar, BK Övningsdag via Anna Sannum
 • Hälsoprofilbedömningskurs Steg 1 via HPI, Hälsoprofilinstitutet

En självvänlig röst

 • Compassion fokuserad terapi – Skam/Självkritik/Skam i generationer via CFT institutet Malmö
 • Mindfulnessinstruktör steg 1/ i skolan/ på arbetsplatsen via Mindfulnesscenter.
 • Steg 1 MBSR
 • Mindfulness grundutbildning 2 dagar via Drömmen om det goda
 • ACT, Modul 1, 2, 3 via Psykologpartners
 • ACT – att hantera stress och främja hälsa via Livsstilskompassen
 • Mindful Self-Compassion MSC introduktion, Mindful Self-Compassion MSC (8-veckorskurs) via Lev Nu
 • Interpersonal Mindful program IMP (8 veckorskurs) via LevNu
 • DBT, färdigheter via DBT Sverige
 • Diplomerad Coach, ICF (Your Vision Coach Academy)
 • NVC (Mitt i livet AB)

Kost

 • Diplomerad Kostrådgivare (Paulúns Näringscenter)

Yoga, dans & träning

 • Yogautbildning inom TraumaAnpassad yoga, 300 h, TAY Sverige
 • Yoga och ätstörningar, YogaInternational, EFT och ätstörningar
 • YogaNidra, 30 h (YogaLeela)
 • Yin/Restorative 100 h (4 moduler) (Magdalena Mecweld)
 • Yogans filosofi 100 h
 • Yogalärarutbildning Vinyasa & PT 200 h via Global Yoga
 • IMY Medicinsk Yoga steg 1, 100 h via MediYoga Sverige samt vidare fördjupning inom olika program via MediYoga Sverige
 • Dans för hälsa för Anna Duberg

 • Friskis&Svettis ledarutbildning inom spinning, boxning, aerobic/step, Core/bosu, skivstång, Yoga & kurser inom ledaruppföljning
 • Instruktörsutbildning inom SAFE och Schwinn

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...