SKOGSBAD

 

 

SKOGSBAD

Skogsbad eller Shinrin-yokuShinrin betyder skog och yoku betyder bad och innebär att bada i skogsatmosfären, att knyta an till skogen via alla sina sinnen – lukt, hörsel, känsel, syn, smak. Det är en kombination av medveten närvaro, andlighet och natur.

Utövas långsamt så vi hinner med att närvara med våra sinnen, vi går en kortare sträcka på längre tid. Det handlar om att sakta in, prestigelös närvaro och öppenhet för det naturen presenterar. När vi går långsamt genom skogen med öppna sinnen kan vi enklare komma in i naturens rytm. Vi utövar det mestadels i tystnad, stannar upp, förundras och lägger märke

till detaljer.

Japan har sedan början av 2000-talet forskat på skogsbad och bevisar att det vi tidigare “bara” kände stämmer…Forskning stödjer att det finns många fördelar med att vistas i skogen i ett långsammare tempo med närvaro via sina sinnen.  

Studier har visat att skogsbad kan:

  • Sänka blodtryck, främja hjärta och blodkärl
  • Lindra stress genom att reducera kortisol och adrenalin
  • Sänka blodsockernivån
  • Förbättra koncentration och minne
  • Främja det parasympatiska nervsystemet
  • Undertrycka det sympatiska nervsystemet
  • Lindra oro och depression
  • Ge mer energi
  • Boosta immunförsvaret

PÅ GÅNG

När det är skogsbad på gång kommer det att annonseras här. 

 

 

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...