Guidad Check In – sittande, stående, gående och liggande

Vad är och Varför checka in?

Vi stannar upp, checkar in i rummet/miljön vi befinner oss i, platsen vi sitter på och i vår kropp. Vi lägger märke till förnimmelser, tankar och känslor. Vi tillåter det som är att få vara … Vi är varsamma och stannar med det som är lite i taget … Vi vänder oro, rastlöshet, rädsla till nyfikenhet. Vi lägger märke till hur rösten som talar till oss låter och inspireras till att använda en röst som vill oss väl. Kanske lägger vi en hand på en plats på vår kropp för att ge oss själva stöd, händer som vill oss väl …

Hjärnan är plastisk och därmed har vi stor möjlighet att påverka de olika nätverk som finns och kan medvetet träna oss i större psykologisk flexibilitet. Det innebär att vi kan vara mer förberedda när livet utmanar, när arbetet utmanar, när relationer utmanar. Vi kan möta det som presenteras IRL mer närvarande, hjälpsamt, konstruktivt och situationsanpassat. Vi blir helt enkelt bättre på att göra medvetna val som är långsiktigt hjälpsamma för vår hälsa, andras hälsa och mindre styrda av vårt eget sinne (tankar, känslor, minnen, framtid). För att öka den kompetensen behöver vi träna, träna, träna precis som vi fysiskt tränar en muskel för att den ska bli starkare, uthålligare och mer förberedd för belastning.

Vi lever i en verklighet som blir allt mer gränslös, vårt arbete har inget slut, vårt liv blir mer upptaget, skärmar tar av vår fria tid, förändringar sker oftare och den ständiga tillgängligheten som uppmuntrar oss att göra våra medvetna val och träna gränskompetens. För att kunna göra medvetna val är PAUSEN nödvändig … låt mig få guida dig i olika meditationer/Check In

Vi observerar x

  • Yttre objekt (det våra sinnen observerar, hörsel, syn, smak, känsel, doft)
  • Inre objekt fysiskt (kropp/förnimmelser och vårt andetag)
  • Inre objekt mentalt (tankar, känslor, emotioner, tillstånd, minnen, fantasier)

Påminn dig om att det blir aldrig helt tyst och ha tålamod. Kom också ihåg att släppa idén om att göra rätt eller att vara duktig och prestera …

Du vet själv vad som känns tryggt för dig, öppna eller stängda ögon, sittande/stående/liggande, en trygg plats. Är det obehagligt att följa ditt andetag, känn dig alltid fri att släppa det. Kom ihåg att min guidning är bara förslag, Du bestämmer…

Hur checka in?

Ljudfiler kommer …

  • Autonom och emotionell reglering (SE)
  • Check In – Orientering i rummet/kroppen
  • Självvänlighet
  • Mindfulness
  • YogaNidra

Once you start approaching your body with curiosity rather than with fear, everything shifts

Bessel A. Van der Kolk

Artiklar och klipp

Här finns fördjupning inom:

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...