Hälsoinspirerad konferens, kick-off eller hälsofrämjande inslag på arbetet.

Bjud de anställda på ökad hälsokompetens med en föreläsning och/eller aktivitet. Vår erfarenhet av de fysiska aktiviteterna är att titlar blir oviktiga och skrattet blir en förlösande ingrediens, härliga minnen skapas och teamet blir tajtare.

A day off

I några timmar tar vi en paus och inspireras i återhämtning och ökad medvetenhet. Timmarna tillsammans utforskar ovana och ibland okända talanger som att sluta ögonen och observera vad som pågår i vår kropp och sinne. Teori och praktik blandat. Syftet är att lyfta fokus på värdet av att ta hand om vår mentala hygien och att vara integrerad i vår kropp. Färdigheter som spiller över till vårt sätt att arbeta, möta kollegor, möta utmaningar/förändringar och högst på prioriteringslistan hur vi tar hand om oss själva.

Hälsodag

Heldag med egenhälsa, gruppens hälsa och organisationen hälsa i fokus. Fysisk aktivitet, mental återhämtning – både teori och praktik. Vi skapar schemat tillsammans.

Föreläsning

Föreläsningar som skapar tid för eftertanke och reflektion i utvalt ämne och ger ett värdefullt underlag för fortsatt dialog och hälsostrategiarbete i företaget.

De innehåller coachande inslag vilket gör att deltagarna kommer närmre sina egna förmågor till förändring. Stina levererar en stund som pekar hemåt, speglar nuläget och inspirerar till insikt och vidareutveckling.

Aktivitet

En gång eller ett återkommande inslag på er arbetsplats. Vi skapar tillsammans det upplägg som passar er bäst genom bodyfulness/mindfulness, yoga, fysisk rörelse. 

Samarbetar med andra aktörer för att öka tillgängligheten.

Finns andra önskemål gällande hälsoinspirerande inslag så är frågan välkommen.

Vi är öppna för idéer och skräddarsyr gärna ett upplägg för ditt företag.

Hälsodag - 4 h

Stort tack! 
Det blev en eftermiddag som träffade mitt i prick. Jag upplever att de flesta var mycket nöjda och även jag själv. Det var en jättefin balans i föreläsningen och som arbetsgivare uppskattar jag att du belyste balansen mellan arbetsliv, privatliv, hälsa etc.

Jeanette Nilsson

Socialsekreterare, MALMÖ STAD

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...