Så blir du bättre på att lyssna på kroppen

Det tål att sägas om och om igen: vi måste bli bättre på att lyssna på våra kroppar! Det är lätt att falla för höga krav från omvärlden och sig själv och bara köra på i livet – trots att kroppen börjar protestera. Hur gör vi för att bli bättre på att lyssna på kroppen och inte ge efter för orimliga prestationskrav?

Fysioterapeuten Stina Dahan ger här sina bästa tips för en stressfri arbetsvardag.

Stress är något vi alla upplever. När vi är stressade går pulsen upp, musklerna spänns, magen blir orolig, eller så får vi huvudvärk och yrsel. Att vara stressad kan få oss att prestera bättre. Men om kroppen är inställd på stress under en längre tid, kan symtomen förvärras och till slut utvecklas till sjukdomar/syndrom. Stina Dahan, fysioterapeut i Malmö, har fördjupat sig inom mental hälsa, trauma och yoga. Hon driver sitt eget företag EatMoveLive och föreläser om stress och kroppen som resurs.

– Min erfarenhet är att risken för utmattning, utbrändhet, depression, ångest, långvarig smärta, huvudvärk och sömnproblem minskar när vi lyssnar på vår kropp. När vi lyssnar på kroppen blir vi medvetna om våra egna och andras behov, och det leder till en behagligare arbetsmiljö. Kanske blir du också en trevligare och mer autentisk kollega?

Kortvarig stress är positiv och gör oftast att vi presterar bättre. Den långvariga stressen är skadlig och kan göra oss sjuka. Enligt Stina Dahan är det kroppens sätt att säga ifrån. Vanligtvis behöver något förändras för att kroppen ska få landa och återhämta sig. Stanna upp och fundera på varför du kanske känner dig spänd eller har ont i huvudet.

Det är förebyggande att lyssna på kroppen, även om det ibland kan vara utmanande och förknippat med obehag. Lyssnar vi inte alls är risken stor att vi bara kör på och till slut har vi kört för långt.

Förutom att föreläsa om ett hållbart arbetsliv, arbetar Stina inom psykiatrin två dagar i veckan. Hon vill inspirera andra till att hitta hem till sin kropp och börja ta hand om den, oavsett om det handlar om stress, trauma eller beroenden.

– Jag har mött många som ser kroppen som sin fiende. Det är värdefullt att bli vän med sin kropp och vara nyfiken på vad den berättar, den bär på mycket information och vår historia. Det som bor i våra huvuden känns i kroppen och det som bor i kroppen påverkar våra tankar och känslor.

Stina menar att kroppen många gånger inte har samma status som intellektet i vår kultur, och att det som handlar om kroppen kan verka ”flummigt”. Vårt intellekt betygssätts från det att vi börjar skolan och många gånger är det genom intellektet vi umgås. Trots det kommer kroppen alltid att vinna, säger hon.

– Tidigt lär vi oss att bita ihop, kavla upp armarna och köra på. Men kroppen kommer förr eller senare att säga nej när vårt intellekt har kört på för hårt. Kroppen vinner alltid, vårt mind är underlägset. Hur vi än gör hänger kropp och huvud ihop, det går inte komma undan.

9 tips för att lyssna mer på kroppen

1

Ha koll på kroppsbudgeten
Mat, sömn, rörelse, närhet, återhämtning. En kropp behöver ha allt detta på plats.

2

Ta en paus
Landa på kontorsstolen och känn sittbenen. Känn fötternas kontakt med golvet, låt stolen få bära dig ett tag.

3

Tillåt
Det som bor i dig får finnas. Att tillåta är ett steg närmre en utandning och att mjukna i kroppen.

4

Stanna med andningen
Att fokusera lite extra på utandning kan ha en lugnande effekt. Du kan också tyst för dig själv säga IN när du andas in, och UT när du andas ut. 

5

Fokusera på ben och armar
Rikta uppmärksamheten till benen, pausa. Sedan riktar du uppmärksamheten till armarna och pausar. Det här gör att vi får en större “behållare” och inte blir så små när det är mycket.

6

Fokusera på käkarna
Rör käkarna och massera dem. Tugga på något hårt så att käkarna får arbeta och därmed blir mer avslappnade.

7

Stå upp
… en del av din arbetsdag. Kroppen tycker inte om att sitta, i alla fall inte på en kontorsstol, huksittande är den mer skapad för.

8

Dagsljus
Gå ut i luften en stund på dagen och lägg märke till det som är via dina sinnen – syn, hörsel, doft, känsel, smak.

9

Lek
Bjud in lekfullhet i vardagen. Kroppen tycker om att röra på sig och leka. Den blir glad då och släpper på spänningar. Ha ett race med kontorsstolarna på jobbet eller spela rundpingis med kollegorna.

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...