Kroppen som resurs, en självvänlig röst...
EatMoveLive finns tillgänglig både för företag och privatpersoner.
Just nu "dammas" hemsidan av så att den stämmer bättre med 2022.
Stina och Bianca från Epafi jobbar på bakom kulisserna.
Vill du få kontakt med Stina G. Dahan, maila stina@eatmovelive.se
Tack för att du kikade in!

Guidande meditationer – sittande, stående, gående och liggande

Guidande meditationer – sittande, stående, gående och liggande

Mental ergonomi, mental hygien, mental kondition – oavsett vad det kallas så handlar det att bygga upp en långsiktig hållbarhet mentalt. Vi lär oss tidigt hur vi fysiskt ska ta hand om vår kropp men få lär sig hur vi ska ta hand om vår hjärna och vår mentala hälsa långsiktigt.

Hjärnan är plastisk och därmed har vi stor möjlighet att påverka de olika nätverk som finns och kan medvetet träna oss i större psykologisk flexibilitet. Det innebär att vi kan vara mer förberedda när livet utmanar, när arbetet utmanar, när relationer utmanar. Vi kan möta det som presenteras IRL mer närvarande, hjälpsamt, konstruktivt och situationsanpassat. Vi blir helt enkelt bättre på att göra medvetna val som är långsiktigt hjälpsamma för vår hälsa, andras hälsa och mindre styrda av vårt eget sinne (tankar, känslor, minnen, framtid). För att öka den kompetensen behöver vi träna, träna, träna precis som vi fysiskt tränar en muskel för att den ska bli starkare, uthålligare och mer förberedd för belastning.

Vi har idag arbeten som blir allt mer gränslösa, vårt liv mer upptaget, skärmar tar av vår fria tid, förändringar sker oftare och den ständiga tillgängligheten som uppmuntrar oss att göra våra medvetna val och träna gränskompetens. För att kunna göra medvetna val är PAUSEN nödvändig … låt mig få guida dig i olika meditationer.

Vi observerar x

  • Yttre objekt (de våra sinnen observerar, hörsel, syn, smak, känsel, doft
  • Inre objekt fysiskt (kropp och vårt andetag)
  • Inre objekt mentalt (tankar, känslor, emotioner, tillstånd, minnen, fantasier)

Påminn dig om att det blir aldrig helt tyst och ha tålamod. Kom också ihåg att släppa idén om att göra rätt eller att vara duktig och prestera … Bara slut ögonen, luta dig in mot andetaget och var en stund, precis som du är, i det som pågår, observerandes … Låt dig påminnas om ditt naturliga tillstånd, stillhet.

Ljudfiler kommer …

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...