Kroppen som resurs, en självvänlig röst...
EatMoveLive finns tillgänglig både för företag och privatpersoner.
Just nu "dammas" hemsidan av så att den stämmer bättre med 2022.
Stina och Bianca från Epafi jobbar på bakom kulisserna.
Vill du få kontakt med Stina G. Dahan, maila stina@eatmovelive.se
Tack för att du kikade in!

Program - som får individen att komma ihåg

EatMoveLive erbjuder program både för ledare och medarbetare. “Hälsofrämjande ledarskap, ett tryggt, medvetet och rakryggat ledarskap” är ett Ledarutvecklingsprogram, med människans behov fysisk, mentalt och socialt i fokus.

För medarbetarna finns programmen:  “Egen hälsa fysiskt, mentalt och socialt i fokus”, “ACT – (Acceptance and Commitment Therapy) – Att hantera stress och främja hälsa” och “Mental resiliance”.

 

EatMoveLive erbjuder tjänster som skapar möjlighet till ökad fysiska, mental och social hälsa. En styrka som vi har är att inspirera tryggt, medvetet och öppet och på så sätt bidra till att människor vågar växa och möta obehag. Målet med tjänsterna vi erbjuder är en friskare arbetsplats, rakryggat ledarskap och ett sundare arbetsklimat.

 

För ledare:

Hälsofrämjande ledarskap, ett tryggt, medvetet och rakryggat ledarskap

Ledarutvecklingsprogram – med människans behov fysisk, mentalt och socialt i fokus. Vi börjar med självledarskapet.

Upplägget – hur många gånger, hur lång tid varje träff är samtalar vi om tillsammans.

Pågående program är 6 träffar À 3 timmar.

 

För medarbetare:

Egenhälsa fysiskt, mentalt och socialt i fokus

Upplägget – hur många gånger, hur lång tid varje träff är samtalar vi om tillsammans.

 

För medarbetare:

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
Att hantera stress och främja hälsa

Vi arbetar med följande frågor – hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i våra dagliga liv? Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra? Vad är stress och vad händer när vi är stressade? Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression. Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden. Vi undersöker strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i hjälpsam riktning. 

Kursupplägget är 4 tillfällen à 3 timmar (totalt 12 h).
Träffarna är oftast varannan vecka. Önskas annat upplägg så är vi öppna för det. Gruppens storlek är 8-10 personer. Vi blandar teori och upplevelsebaserade moment.

 

För medarbetare:

Mental resiliance

Ett program där hållbar mentalt är i fokus. Första träffen är en teoretisk föreläsning och resterande träffar är praktik med olika tema. Totalt 5 träffar.

Föreläsning 60 –  90 minuter
I denna föreläsning kommer vi att ta upp teorin bakom ”träningsträffarna”. Vi kommer att prata om hjärnans olika nätverk för att få en ökad förståelse för hur den fungerar och var i hjärnan vi befinner oss i olika sammanhang, vi kommer att prata om våra olika nervsystem, vi kommer att prata om vårt andetag, mental/digital detox och psykologisk flexibilitet.

Praktik 60 minuter, 4 träffar
Denna timme stannar vi upp en stund och är närvarande i vara och låter göra få en paus. Vi kommer att träna olika ”tekniker” för att bli mer medvetna om vad det är som styr oss och hur vi kan äga våra val och beteende allt mer. Vi kommer att arbeta med mental återhämtning och att observera vårt sinne. Varje träff har ett eget tema.

Blinkfyrars erfarenhet av utbildning i Hälsofrämjande ledarskap – ett tryggt och medvetet ledarskap med mänskliga behov i fokus via EatMoveLive, hösten 2017.

Jag har alltid strävat efter att föra in mjuka värden i företaget och att hitta drivkrafter som inte bara räknas i siffror. Jag har lätt att göra det för egen räkning, men har haft svårare att göra en förändring för hela företaget som är bestående.

Anledningen till att jag bestämde mig för att ta extern hjälp nu är att trots de ansträngningar jag gör, så råkar vi varje år ut för att någon eller några av våra medarbetare ”blir utbrända” och det är inte acceptabelt. Jag fick kontakt med Stina via yogan och fastnade för Stinas förmåga att verbalt kunna beskriva vardagsutmaningar på ett precist och insiktsfullt sätt, vilket fick mig att förstå att hon besitter stor kunskap inom det hälsofrämjande området.

Jag beskrev min ambition att skapa en arbetsmiljö som skall skapa glad och friska medarbetare och Stina föreslog ett program på 6 träffar à 3 timmar för hela ledningsgruppen (9 personer).

 Det vi har fått med oss från våra träffar under hösten är:

– det befriande i fysisk aktivitet (varje pass, startar med 45 min utomhusfys, gärna med ”lekfulla” inslag).

– hur viktigt det är med stillhet i vardagen. Med övning kan alla koppla bort omvärlden, trots att det är mycket som pockar på uppmärksamhet. Genom att göra detta gemensamt i grupp, tar man bort lite av flummigheten av att ”meditera” eller kanske till och med omfamnar flummigheten.

–  efter fysisk aktivitet och avkoppling har varje träff ett tema där vi får fakta och möjlighet till diskussion. Fakta är väldigt viktigt för vissa personer, diskussionerna är väldigt viktiga för att svetsa samman gruppen.

– under fakta-delen av våra träffar har vi också fått ett antal verktyg som hjälper oss att ta med våra kunskaper in i vardagen, så att man verkligen får igång processen med att förändra det som man vill jobba med för alla anställda, t ex så har jag gjort en ”sinnesstämnings-kalender” till medarbetarna, för att få förståelse för hur man undviker onödiga konflikter, vi har även anammat en mall för ”medvetet lärande”, som vi har kombinerat med vårt förbättringsarbete/LEAN samt för uppföljning av vår daglig promenad.

Listan kan fyllas på med de handgripliga tips och verktyg som vi har med oss i bagaget och som vi nu skall sprida vidare i organisationen. Avslutningsvis kan jag säga att efter utbildningen är vi alla överens om att vårt mål är att skapa en arbetsmiljö som ger mer energi än den tar, vi skall vara piggare på fredag eftermiddag än på måndag morgon!

Jag kan varmt rekommendera denna utbildning.”

Jonas Lindvall

AB BLINKFYRAR

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...