Kroppen som resurs, en självvänlig röst...
EatMoveLive finns tillgänglig både för företag och privatpersoner.
Just nu "dammas" hemsidan av så att den stämmer bättre med 2022.
Stina och Bianca från Epafi jobbar på bakom kulisserna.
Vill du få kontakt med Stina G. Dahan, maila stina@eatmovelive.se
Tack för att du kikade in!

Hälsoinspirerad konferens, kick-off eller eller hälsofrämjande inslag på arbetet

Bjud de anställda på ökad hälsokompetens med en föreläsning och/eller aktivitet. Vår erfarenhet av de fysiska aktiviteterna är att titlar blir oviktiga och skrattet blir en förlösande ingrediens, härliga minnen skapas och teamet blir tajtare.

EatMoveLive erbjuder tjänster som skapar möjlighet till ökad fysiska, mental och social hälsa. En styrka som vi har är att inspirera tryggt, medvetet och öppet och på så sätt bidra till att människor vågar växa och möta obehag. Målet med tjänsterna vi erbjuder är en friskare arbetsplats, rakryggat ledarskap och ett sundare arbetsklimat.

 

A day off

I några timmar tar vi en paus och inspireras i återhämtning och ökad medvetenhet. Timmarna tillsammans utforskar ovana och ibland okända talanger som att sluta ögonen och observera vad som pågår i vår kropp och sinne. Teori och praktik blandat. Syftet är att lyfta fokus på värdet av att ta hand om vår mentala hygien och att vara integrerad i vår kropp. Talanger som spiller över till vårt sätt att arbeta, möta kollegor, möta utmaningar/förändringar och högst på prioriteringslistan hur vi tar hand om oss själva.

Hälsodag

Heldag med egenhälsa, gruppens hälsa och organisationen hälsa i fokus. Fysisk aktivitet, mental återhämtning – både teori och praktik. Vi skapar schemat tillsammans.

Föreläsning

Aktivitet

Finns andra önskemål gällande hälsoinspirerande inslag så är frågan välkommen.

Vi är öppna för idéer.

Hälsodag – 4 h

Stort tack! 
Det blev en eftermiddag som träffade mitt i prick. Jag upplever att de flesta var mycket nöjda och även jag själv. Det var en jättefin balans i föreläsningen och som arbetsgivare uppskattar jag att du belyste balansen mellan arbetsliv, privatliv, hälsa etc.

Jeanette Nilsson

Socialsekreterare, MALMÖ STAD

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...