Kroppen som resurs, en självvänlig röst...
EatMoveLive finns tillgänglig både för företag och privatpersoner.
Just nu "dammas" hemsidan av så att den stämmer bättre med 2022.
Stina och Bianca från Epafi jobbar på bakom kulisserna.
Vill du få kontakt med Stina G. Dahan, maila stina@eatmovelive.se
Tack för att du kikade in!

Föreläsningar - som inspirerar till insikt och vidareutveckling

Föreläsningarna skapar tid för eftertanke och reflektion i utvalt ämne och ger ett värdefullt underlag för fortsatt hälsostrategiarbete i företaget.

De innehåller coachande inslag vilket gör att deltagarna kommer närmre sina egna förmågor till förändring.

Stina levererar en stund som berör, speglar nuläget och inspirerar till vidareutveckling

EatMoveLive erbjuder tjänster som skapar möjlighet till ökad fysiska, mental och social hälsa. En styrka som vi har är att inspirera tryggt, medvetet och öppet och på så sätt bidra till att människor vågar växa och möta obehag. Målet med tjänsterna vi erbjuder är en friskare arbetsplats, rakryggat ledarskap och ett sundare arbetsklimat.

 

Mental resiliance – Äga eller ägas?

Ur innehållet:
Mental ergonomi, mental hygien, mental kondition – oavsett vad det kallas så handlar det att bygga upp en långsiktig hållbarhet mentalt. Vi lär oss tidigt hur vi fysiskt ska ta hand om vår kropp, men få lär sig hur vi ska ta hand om vår hjärna och vår mentala hälsa långsiktigt.

Hjärnan är plastisk och därmed har vi stor möjlighet att påverka på de olika nätverk som finns och kan medvetet träna oss i större psykologisk flexibilitet. Det innebär att vi kan vara mer förberedda när livet utmanar, när arbetet utmanar, när relationer utmanar. Vi kan möta det som presenteras IRL mer närvarande, hjälpsamt och konstruktivt. Vi blir helt enkelt bättre på att göra medvetna val som är långsiktigt hjälpsamma för vår hälsa och mindre styrda av vårt eget sinne (tankar, känslor, minnen, framtid). För att öka den kompetensen behöver vi träna, träna, träna precis som vi fysiskt tränar en muskel för att den ska bli starkare, uthålligare och mer förberedd för belastning. 

Finns det gott om tid så erbjuder jag gärna övning i samband med föreläsningen. 

60 – 120 min

Föreläsning – Äga eller Ägas

Stina var och föreläste hos oss under våra personaldagar på Casino Cosmopol, Malmö. Stina lyckades med framgång förmedla vikten av att vara medveten om våra egna tankar och att vara mycket mer uppmärksam på dem.

Hennes breda kunskap och professionalism gör att hon på ett konkret sätt kan förmedla abstrakta tankar.

 På ett humoristiskt sätt svänger hon med våra föreställningar och vanebilder och med uttryck som ”monkeymind” och ” omgiven av idioter” trollband hon publiken.

Våra medarbetare satt med ett igenkännande leende och ett instämmande nickande under hela ”showen”.

Christine Ågren

HR-specialist, CASINO COSMOPOL

Mindfulness – vad är, varför och hur?

Mindfulness betyder medveten närvaro och handlar om att komma ihåg, komma ihåg att vara medvetet närvarande. Ofta lever vi upptagna med att fundera över det som varit eller det som komma skall. Detta kan göra att vi tappar kontakten med oss själva, vår kropp och det som NU presenterar. Att ha en mental närvaro och tillgång till marginaler gör att vi oftare väljer beteende som är hjälpsamma och långsiktiga. När vi bjuder in medveten närvaro blir vi bättre på att ge oss själv det vi behöver för att må bra samt att vi tidigt kan observera när vi rör oss i en riktning som inte är till gagn för oss.

Genom att utöva medveten närvaro så får du insikter i hur du tar dig fram i livet och vilken bild du har av dig själv. Mindfulness är ett förhållningssätt till livet.

Inspireras en stund i att hitta hem till ditt hem där du bor i hela ditt liv.

Utforska, var nyfiken och upplev. Allt börjar med en PAUS …

60 – 120 min

“You can’t stop the waves but you can learn to surf.”

Jon Kabat Zinn

Fysisk rörelse och mental hälsa- kopplingen mellan kropp och huvud

Denna stund erbjuder egenreflektion av vårt nuläge gällande fysisk rörelse och mental återhämtning. Hur kan vi skapa mer fysisk aktivitet i våra vardagliga liv och bjuda in mer återhämtning mentalt? Tänkt är att erbjuda en tillgänglighet i ämnen som fysisk aktivitet och mental återhämning som är överförbar till vardagen. Teori blandas med praktik, egenreflektion och dialog med varandra, visdom/erfarenhet och forskning inom ämnena kommer att presenteras.

Något som kommer lyftas är:

  • Nulägesrapport, var befinner vi oss fysiskt och mentalt 2019
  • Vår fysiska kropp, dess ursprung och behov.
  • Vår hjärna, dess ursprung och behov
  • Motivation/ drivkrafter/ beteendeförändringar/ hinder
  • Enkla övningar vid skrivbordet, på golvet och i förflyttningar
  • Tillgängliga, avskalade mentala närvaro/återhämtningsövningar
  • Reflektion runt mitt nuläge och önskat läge – vad blir mina actions?
  • Delning av tidigare erfarenhet från andra arbetsplatser
  • Dialog om hur vi kan få denna stund att bli vår verklighet på vår arbetsplats, vad kan vi tillsammans göra för att påminna varandra i teamet?

90 min

En föreläsning som varit en del av Lomma, Kävlinge, Burlövs stora satsning för ett hållbart arbetsliv inom PEPP-projektet 2018-2019.

Föreläsning – balans mellan krav och resurser

Allt du gjorde var toppen och uppskattat! Många saker man egentligen vet, men inte tar på allvar. Du gjorde det begripligt och gav oss alla en tankeställare! Allt var så konkret. Andas kommer vi alla att göra! Det var något alla diskuterade mycket efteråt … 

Du är så genuin i det du gör och verkligen en person som sprider positiv energi.

Agnetha Callmer

Lärare, Polhemsskolan Lund

Kroppen som resurs, en självvänlig röst...